จำนวน 1 แผ่น

เสียง : ไทย/อังกฤษ  

Subtitle: ไทย/อังกฤษ