st0533 : สุริโยไท The Legend of Suriyothai DVD 4 แผ่น

รหัสสินค้า: th533

สถานะสินค้า: มีสินค้า

ราคา: 80.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 80.00 บาท
จำนวน:

ออปชั่นสินค้า

ตัวเลือกสินค้า:

จำนวน 4 แผ่น

เสียง ไทย

บรรยาย -

เรื่องย่อ

พระสุริโยไท เจ้านาย ฝ่ายเหนือ ราชวงศ์ พระร่วง ได้ทรง อภิเษกสมรส กับ พระเฑียรราชา โอรส ของ องค์อุปราช พระอาทิตยา กับพระสนม ซึ่งครองเมือง พิษณุโลก อยู่ในเวลานั้น เมื่อสมเด็จ พระรามาธิบดีที่ ๒ สิ้นพระชนม์ พระอาทิตยา จึงได้ขึ้น ครองราชย์ ทรงพระนาม หน่อพุทธางกูร ทุกพระองค์ เสด็จย้าย จากพิษณุโลก ไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา เมืองหลวง พระเฑียรราชา และ พระสุริโยไท มีโอรสธิดา ทั้งสิ้น ๕ พระองค์ ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศ เป็นพระเยาวราช

เมื่อสมเด็จ พระบรม ราชา หน่อพุทธางกูร สิ้นพระชนม์ หน่อพุทธางกูร ทรงขอให้ รัฏฐาธิราชกุมาร พระโอรสวัย 5 พรรษา อันเกิดแต่ พระอัครชายา เป็นผู้ขึ้น ครองราชย์แทน ระหว่างนั้น บ้านเมือง ถูกบริหาร โดยขุนนาง ผู้ทุจริต ติดสินบน เถลิงอำนาจ โดยเฉพาะ เจ้าพระยา ยมราช บิดาของ พระอัครชายา

พระไชยราชา จึงให้ สำเร็จโทษ พระรัฏฐาธิราช ตามราช ประเพณีโบราณ และได้ ขึ้นครองราชย์ และได้ แต่งตั้ง พระเฑียรราชา ขึ้นเป็น อุปราช ว่าราชการ แทนพระองค์ อยู่ที่ กรุงอโยธยา ส่วนพระมเหสี ของพระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ได้ลักลอบ มีความสัมพันธ์ กับขุนชินราช และได้ สมคบ คิดกัน ลอบวางยาพิษ ปลงพระชนม์ พระไชยราชา พระยอดฟ้า พระโอรสของ พระไชยราชา ได้ขึ้น ครองราชย์แทน แต่ต่อมา ไม่นาน ก็ถูก ท้าวศรีสุดาจันทร์ ปลงพระชนม์ แล้วสถาปนา ขุนชินราช ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนาม ว่าขุนวรวงศา

นับจากนั้น พระเฑียรราชา ก็ได้ ทรงผนวช เพื่อเลี่ยงภัย ส่วนพระสุริโยไท ครองพระองค์ เงียบๆ ในวัง โดยมี ผู้จงรัก ภักดี คือ ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมื่นราชเสน่หานอกราชหลวงศรียศ เฝ้าคุ้มกัน ภัยให้ ได้ร่วมกัน ปลงพระชนม์ ขุนวรวงศา และ ท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัว ประ จาน ไว้ที่ วัดแร้ง แล้วอัญเชิญ พระเฑียรราชา ให้ขึ้น ครองราชย์แทน ทรงพระนาม ว่า พระมหาจักรพรรดิ ระหว่างนั้น ทางพม่า ได้รวบรวม กำลัง เป็นปึกแผ่น แผ่ขยาย อำนาจ รุกรานไทย ภายใต้พระมหากษัตริย์ ทรงพระนาม ว่า ตะเบงชเวตี้ และได้ เดินทัพ มายัง อยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ เกิดเป็น สงคราม ยุทธหัตถี ซึ่งเป็นเหตุให้ พระสุริโยไท สิ้นพระชนม์ บนคอช้าง

เรื่องจบลง ด้วยการ สิ้นพระชนม์ ของวีรกษัตรีย์ พระสุริโยไท ที่พลีชีพ เพื่อรักษา แผ่นดินไทย